ایران مارکت http://lordcity.mihanblog.com 2020-09-19T13:59:27+01:00 text/html 2011-10-08T14:31:49+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری برچسب ناخن http://lordcity.mihanblog.com/post/837 <p align="center"> <b><font style="font-size: 20pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">برچسب ناخن</font></b></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0066"><b>جدیدترین در دنیای مد و فشن </b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#3333FF"><b>ناخنهای زیبا = دستان زیبا</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#990099"><b>اگر به دنبال زیبایی دستان خود هستید</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#990099"><b>&nbsp;این فرصت بی نظیر را از دست ندهید.</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#3333FF"><b>این آخرین چیزی است كه برای زیبایی نیاز دارید.</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000"><b>70 درصد زیبایی به نكات ظریفی بستگی دارد</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000"><b>&nbsp;كه شاید همیشه دیده نمی شوند</b></font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font size="3" face="Tahoma">همراه كتاب زیورالات بعنوان هدیه</font></b></span></p> <p align="center"><b><font size="3" face="Tahoma">ISBN: 978-600-5096-24-8</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/nail1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">6000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1825" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1825" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#0000FF"><b>منحصر بفرد باشید</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma"><b>برچسب ناخن = فشن به توان 2</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF00FF"><b>زیبایی به دنبال شما می گردد</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#CC0066"><b>لطفاً بعد از استفاده از این آویزهای</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#CC0066"><b>&nbsp;جذاب، با كسی دست ندهید!!!!</b></font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/nail2.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">6000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1825" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1825" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#00CC00"><b> ناخنهای زیبا و بلند موجب زیبایی و</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#00CC00"><b>&nbsp;خوش حالت شدن دستها می شوند.</b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#0000FF"><b>ناخن زیبا نشانگر و ضعیت زندگی و </b></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma" color="#0000FF"><b>طبقه ی اجتماعی شخص است</b></font></p> text/html 2011-10-05T14:16:52+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری گردنبند Harmonica http://lordcity.mihanblog.com/post/836 <p align="center"><font size="5" face="Tahoma" color="#ff0000"><b>گردنبند Harmonica</b></font></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0000">با قابلیت نواختن موزیك با ساز دهنی</font></span></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#6600cc"> طراحی تحسین بر انگیز، ظرافت خیره كننده</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#ff0000"> مدل بسیار پرطرفدار پسران و دختران جوان</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#6600cc">خود را با مد فصل جدید هماهنگ كنید.</font></p> <p style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; " align="center"> <span lang="fa"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> تقدیم به تمام ایرانیان و دوستداران ایران</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080">فوق العاده شیك و زیبا </font></span></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> برای دختر خانم ها<span lang="fa"> و پسران</span> خوش سلیقه</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/Sazz1.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">15000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1839" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1839" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080">یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> تقدیم به خانم ها<span lang="fa"> و آقایون</span> مشكل پسند</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/Sazz2.jpg" width="500" height="424" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">15000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1839" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1839" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:42:16+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری آموزش Make up 2011 http://lordcity.mihanblog.com/post/835 <p align="center"><b><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000"> آموزش Make up 2011</font></b></p> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Times New Roman; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; "> <font size="4" color="#FF3399">آموزش حرفه ای <span lang="fa">آرایش صورت</span> توسط برترین اساتید جهان </font></span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font size="4" face="Tahoma" color="#9933FF">مجموعه ای بی نظیر از به روز ترین متودهای آرایش </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font size="4" face="Tahoma" color="#FF00FF">با استفاده از ساده ترین ابزارها چشمانی جذاب و گیرا خواهید داشت!</font></b></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="4" face="Tahoma" color="#cc00cc"><b>مناسب برای تمام خانم های شیك و با سلیقه<span lang="fa"> </span></b></font></p> </span> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font size="4" face="Tahoma" color="#FF3399">آموزش كار با سایه ، خط چشم و مداد</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font size="4" face="Tahoma" color="#3366CC">انواع مدل های آرایش چشم به سبك خلیجی و اروپایی</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font size="4" face="Tahoma" color="#9933FF">همراه با كتاب آرایش مدرن به عنوان هدیه</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "> <b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF">1 DVD</font></b></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <font size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/makeups1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> </font></span><font size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p style="line-height: 28px; " align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1838" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1838" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <div class="prd_detail" style="text-align: right; "> <p dir="rtl" align="center"><font size="5" face="Tahoma"> <span lang="fa">حتما شما هم متوجه زیبایی فوق العاده ی </span> </font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5" face="Tahoma"> <span lang="fa">مدل های</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5" face="Tahoma"> <span lang="fa">&nbsp;عربی شده اید .....</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="5" face="Tahoma"> <span lang="fa">حالا نوبت شماست كه مانند انها زیبا شوید </span> </font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 18pt; " face="Tahoma"><span lang="fa">یا حتی زیباتر از انها .......!!!!</span></font></p></div> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/makeups2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> </span> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1838" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1838" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p></span></font> text/html 2011-10-05T09:37:11+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری PES 12 - 2012 http://lordcity.mihanblog.com/post/834 <p style="text-align: center; "> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> <strong>نسخه كامل و اورجینال</strong></font></p> <div style="text-align: center; "> <div style="text-align: center; "> <font size="3" face="Tahoma" color="#000000">بالاخره نسخه كامل&nbsp; بازی محبوب فوتبال </font><font size="4" face="Tahoma" color="#000000"> <strong>PES12 - 2012</strong></font><font size="3" face="Tahoma" color="#000000"> </font></div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center; "> <font size="3" face="Tahoma" color="#FF0000">&nbsp;علاقه مندان&nbsp; این بازی عرضه شد</font></div> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">برای اولین بار در ایران</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#643D9E"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">نسخه جدید </span></font> <font size="4" face="Tahoma" color="#643D9E"><strong>PES </strong></font> <font face="Tahoma" color="#643D9E"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">فوق العاده منحصر به فرد</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">واقعی ترین شبیه سازی مسابقات فوتبال </font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#0000FF">محبوب ترین بازی فوتبال در بین بازی خورها</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">دارای ویژگیهای منحصر به فرد و فوق العاده</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#CC0066"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">بازیكنان در یك بازی هیجان انگیز و پرانرژی حضور دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#6666FF">استفاده از ویژگی</font><font size="5" face="Tahoma" color="#6666FF"> هوش مصنوعی</font><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#6666FF"> ...</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#0000FF"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">&nbsp;عالی ترین لحظات بازی با نمایش حركات لذت بخش </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF">و دهها ویژگی فوق العاده دیگر...</font></b></span></p> <p dir="ltr" align="center"><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"> <span style="font-weight: 700; "> 3</span><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> </span></font> <span style="font-weight: 700; "><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma">DVD</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/PES12_1.jpg" width="500" height="430" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت</font></span><font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000"><b> </b>:</font> <span lang="en-us">5500 </span></font><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma">تومان</font></span></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 28px; "><strong> <span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "> <span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; ">Pro Evolution Soccer 2012</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "> یك شبیه ساز فوتبال است كه هر ساله توسط شركت كونامی شاهد آمدن سری های جدیدش هستیم. این نسخه ، <strong>نسخه ی كامل و كرك شده ی بازی pes 2012</strong> میباشد كه برای اولین بار در ایران و توسط گروه دانلود پرداد بصورت كاملا رایگان در اختیار فوتبال دوستان قرار گرفته است.</span></span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/PES12_2.jpg" width="500" height="359" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت</font></span><font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000"><b> </b>:</font> <span lang="en-us">5500 </span></font><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma">تومان</font></span></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 255); ">در این نسخه از بازی فوتبال دوستان شاهد موتور هوشمندی خواهند بود كه باعث میشود هیچ حركتی تكراری نباشد و تیم شما با دقت بسیار بالاتری به دستورات شما توجه كنند. از مشكلات سایر علاقه مندان به سری فوتبال های Pes نداشتن كنترل كافی روی switch بازیكنان بود و بازیكنان به موقع انتخاب نمیشدند. در این نسخه خواهیم دید كه این مشكل رفع شده و گزینش بازیكنان در حین بازی كاملا هوشمند شده است. </span></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 255); ">به گقته ی سازندگان این بازی هدف اصلی از ارائه ی نسخه ی pes 2012 نزدیك كردن دنیای مجازی به دنیای واقعی میباشد. این بازی از موتورهای شبیه سازی بسیار قدرتمندی بهره میبرد كه باعث میشود كه تمامی صحنه ها در بازی واقعی به نظر آیند. &nbsp;برخی از خصوصیات این بازی را با هم مرور میكنیم.</span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/PES12_3.jpg" width="500" height="281" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت</font></span><font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000"><b> </b>:</font> <span lang="en-us">5500 </span></font><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma">تومان</font></span></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1837" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:34:47+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری آموزش جامع ارسال پیامک گروهی http://lordcity.mihanblog.com/post/833 <p align="center"><span style="font-family: Tahoma; "><strong> <font size="4" color="#ff33cc"><span lang="fa">آ</span></font></strong></span><font size="4" color="#ff33cc"><b><font face="Tahoma">موزش جامع ارسال پیامك گروهی </font></b></font></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#FF33CC"> به همراه نرم افزار مربوطه&nbsp; و كد رجیستری معتبر</font></b></p> <p align="center"><font color="#0099FF"><b><font face="Tahoma"><span lang="fa"> بدون نیاز&nbsp; به سخت افزار خاص</span></font></b>&nbsp;</font></p> <p align="center"><span lang="fa"><b><font face="Tahoma" color="#0099FF">بهترین و كم هزینه ترین شیوه تبلیغات</font></b></span></p> <p align="center"><font color="#0099FF"><span style="font-size: medium; " lang="fa"><b> <font face="Tahoma">با امكانات فوق العاده&nbsp;</font></b></span><span lang="fa"><b><font face="Tahoma"> </font></b></span><b><font face="Tahoma"><span lang="fa">&nbsp;</span></font></b></font></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#00cc00"> <span lang="fa">محتویات این مجموعه </span></font></b></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma"><font color="#FF0000">آموزش كامل نصب نرم افزار و رجیستر نمودن و اجرای آن</font></font></b><font color="#FF0000">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#6600FF"><span lang="fa">شرح نحوه خارج نمودن و وارد نمودن شماره ها در نرم افزار</span></font></b><font color="#6600FF">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#006699"><span lang="fa">آموزش كامل طراحی و آماده سازی متن پیام تبلیغاتی</span></font></b><font color="#006699">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#0066CC">ارسال پیامك تبلیغاتی به شماره های مورد نظر</font></b><font color="#0066CC">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#9933FF">ذخیره نمودن شماره ها با نام و مشخصات</font></b><font color="#9933FF">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#33CC33"><span lang="fa">شرح كامل اتصال گوشی با كامپیوتر</span></font><font color="#33CC33">&nbsp;</font></b></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#0099FF"><span lang="fa">نحوه ارسال گروهی پیامك ها</span></font></b><font color="#0099FF">&nbsp;</font></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#FF33CC">&nbsp; <span lang="fa"> كاربا</span> </font></b><span style="font-size: medium; "><b> <font face="Tahoma" color="#FF33CC">Inbox , outbox</font></b></span><b><font face="Tahoma" color="#FF33CC">&nbsp; </font></b></p> <p align="center"><span style="font-size: medium; "><b> <font face="Tahoma" color="#FF33CC"><span lang="fa">&nbsp;پیغام</span>Dlivery </font></b></span></p> <p dir="ltr" align="center"><b> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">1 DVD</font></b></p> <p dir="RTL" style="line-height: 25px; text-align: center; "> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">به همراه </font> </span><font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> كتاب نرم افزارهای جامع و كاربردی</span></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 25px; text-align: center; "> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">به عنوان هدیه</font></span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 25px; text-align: center; "> <span style="font-weight: 700; "> <font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> isbn:978-600-5096-81-1</font></span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 25px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14pt; "> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/SMs1.jpg" width="550" height="500" border="0"></span></p> <p style="line-height: 25px; " align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p style="line-height: 25px; " align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1836" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1836" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"><span style="font-size: medium; "> <font face="Tahoma" color="#cc3300"><b><span lang="fa">تبلیغات هدفمند برای فروشی بهتر</span></b></font>&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"><font color="#006699"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">امروزه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان یكی از اركان</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa">اساسی هر موسسه خدماتی و تولیدی می باشد</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa">هزینه های بالای مكالمات تلفنی باعث شده تا شیوه ای</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma">جدید برای ارتباط با مشتریان و خریداران اختراع شود</font> <font face="Tahoma">ارسال پیامك جدیدترین شیوه برای این امر می باشد&nbsp; هم اكنون اكثر ارگان های دولتی و خصوصی برای</font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa"> اطلاع رسانی به مشتریان از ارسال پیامك استفاده می كنند</span></font>&nbsp;</font></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"><font color="#006699"> <font face="Tahoma"><span lang="fa">&nbsp;بدین شكل كه برای این امر نیازمند یك پنل نرم افزاری به همراه</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma">یك مودم سخت افزاری می باشند هزینه بالای مودم</font>&nbsp;<font face="Tahoma">سخت افزاری و گاها بروز عیب هایی در این سخت افزار</font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa"> كه منجر به تعویض آن با هزینه بالایی می شود باعث شده</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa">تا از محبوبیت این وسیله ارتباط جمعی كاسته شود در این</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa"> مجموعه برای ارسال پیامك هیچ احتیاجی به سخت افزار</span></font>&nbsp;<font face="Tahoma"><span lang="fa"> جداگانه و مودم&nbsp;خط وایرلس نداریم .هزینه ارسال پیامك ها همان</span></font>&nbsp; <font face="Tahoma"><span lang="fa">هزینه ثابت می باشد&nbsp; و احتمال بروز خرابی در نرم افزار بسیار كاهش یافته است</span></font></font></p> <p dir="RTL" style="line-height: 25px; text-align: center; "> <span style="font-size: 14pt; "> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/SMs2.jpg" width="550" height="500" border="0"></span></p> <p style="line-height: 25px; " align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p style="line-height: 25px; " align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1836" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1836" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:30:05+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری لیف جادویی ماساژ http://lordcity.mihanblog.com/post/832 <p align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 18pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">لیف جادویی </font></span> <span style="font-weight: 700; "><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000"> ماساژ</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF3399"> لیف جادویی </font></span> <span style="font-weight: 700; "><font size="5" face="Tahoma" color="#FF3399"> ماساژ </font></span><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF3399"> جدیدترین وسیله</font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF3399"> &nbsp;در دنیای آرایشی و بهداشتی </font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#9900CC">از پوست زیبای خود محافظت كنید</font></span></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#0066CC">كاملا خستگی را برطرف كرده وباعث آرامش بدن می شود</font></b></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#0066CC">&nbsp;این محصول پوست را علاوه بر پاكیزگی ماساژ می دهد!</font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0000"> شما تفاوت را فقط پس از 2 هفته استفاده مشاهده خواهید كرد</font></span></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#CC0066">منفذ های پوست شروع به باز شدن نموده و</font></b></p> <p align="center"><b> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#CC0066">&nbsp;پوست می تواند اكسیژن بیشتری را جذب نماید</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#59178e"> لیف جادوویی <span lang="fa">شماره مجوز&nbsp;&nbsp; 565</span>59/132/د</font></p> <p align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">همراه كتاب آرایش مدرن</font></span></p> <p dir="ltr" align="center"><span style="font-weight: 700; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> isbn:978-600-5097-02-6</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/masajj1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font><br> &nbsp;</p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#FF0000">ماساژور های معمول با دستكش یا باند Roza Natural بر روی بافت مربوطه محكم شده و از تشكیل چربی زیر پوست (cellulite) جلوگیری می كند. به این طریق منفذ های پوست شروع به باز شدن نموده و پوست می تواند اكسیژن بیشتری را جذب نماید كه باعث شفافیت نرمی وصاف شدن پوست می گردد. </font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/masajj2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0000"> شما تفاوت را فقط پس از 2 هفته استفاده مشاهده خواهید كرد</font></span></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"><b> <font face="Tahoma" color="#9900CC">این محصولات با استفاده از پرز های زبر وبلند خود پوست را علاوه بر پاكیزگی ماساژ داده به طوری كه بعد از استفاده كاملا خستگی را برطرف كرده وباعث آرامش بدن می شوند. </font></b></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"><b> <font face="Tahoma" color="#9900CC">مواد و رنگ هایی كه در ساخت این دستكش ها و باندها استفاده می شود از الیاف سنتزی كه تركیبی از پلی استر و پلی اتیلن می باشد ساخته شده ودارای هیچ اثر منفی برای تهدید سلامتی انسان نمی باشند. </font></b></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma">بدون هیچ هزینه ی اضافی </font></span></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#009900"> قابل استفاده در هر زمان و مكان</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/masajj3.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1835" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:25:06+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری بازی محبوب FIFA 12 - 2012 http://lordcity.mihanblog.com/post/831 <p style="text-align: center; "> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> <strong>FIFA 12 - 2012</strong></font></p> <p style="text-align: center; "> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000"> <strong>نسخه كامل و اورجینال</strong></font></p> <div style="text-align: center; "> <font size="3" face="Tahoma" color="#FF0000">بالاخره نسخه كامل&nbsp; بازی محبوب فوتبال فیفا 2012 برای</font></div> <div style="text-align: center; "> &nbsp;</div> <div style="text-align: center; "> <font size="3" face="Tahoma" color="#FF0000">&nbsp;علاقه مندان&nbsp; این بازی عرضه شد</font></div> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody54"> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">برای اولین بار در ایران</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">نسخه جدید </span></font> <font size="4" face="Tahoma" color="#000000"><strong>FIFA </strong></font> <font face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">فوق العاده</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#990099"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">&nbsp;منحصر به فرد، بی همتا و واقعی</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">واقعی ترین شبیه سازی مسابقات فوتبال </font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#0000FF">محبوب ترین بازی فوتبال در بین بازی خورها</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">دارای ویژگیهای منحصر به فرد و فوق العاده</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#CC0066"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">بازیكنان در یك بازی هیجان انگیز و پرانرژی حضور دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#6666FF">استفاده از ویژگی</font><font size="5" face="Tahoma" color="#6666FF"> هوش مصنوعی</font><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#6666FF"> ...</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" color="#0000FF"> <span style="font-size: 14pt; font-weight: 700; ">&nbsp;عالی ترین لحظات بازی با نمایش حركات لذت بخش </span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF">و دهها ویژگی فوق العاده دیگر...</font></b></span></p> </span> <p dir="ltr" align="center"><span style="font-weight: 700; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma">3</font></span><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> </span></font> <span style="font-weight: 700; "><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma">DVD</font></span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/fifa012_1.jpg" width="465" height="400" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت</font></span><font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000"><b> </b>:</font> <span lang="en-us">6500 </span></font><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma">تومان</font></span></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1832" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1832" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#FF0000">شاید گرافیك خیره كننده این نسخه باعث بشه بازیكنان و طرفداران pes هم به سوی این بازی جذب شوند.</font></p> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#FF0000">در چند نسخه گذشته سری بازی های FIFA شاهد كنترل خوبی بودیم، اما در این شماره بازیكنان واقعاً حس كنترل كردن توپ و حركت با آن را احساس خواهند كرد. این موضوع باعث شده كه این نسخه از بازی FIFA 11 برتری پیدا كند</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/fifa012_2.jpg" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <span lang="fa"><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت</font></span><font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000"><b> </b>:</font> <span lang="en-us">6500 </span></font><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma">تومان</font></span></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1832" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1832" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:22:58+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری ساعت Galaxy http://lordcity.mihanblog.com/post/830 <p dir="ltr" align="center"><b><font size="5" face="Tahoma" color="#3333ff"> &nbsp; Galaxy <span lang="fa">(</span>LED)<span lang="fa"> </span>ساعت</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma">یك ساعت فوق العاده شیك و با طراحی مدرن</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0000"> یك ساعت اسپرت هم برای خانم ها هم برای آقایون</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0066"> سبك ساعت خود را عوض كنید !!</font></p> <p style="line-height: 32px; " align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF6600">با كیفیت بی نظیر و طراحی مدرن</font></p> <p style="line-height: 32px; " align="center"> <font style="font-size: 15pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF00FF"> طرح برگزیده سال 2011</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#3333ff"> ساعتی فوق العاده زیبا برای نسل جوان</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 12pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#FF0066"> <span lang="fa">به همراه كتاب رمز راز نگهداری زیور الات بعنوان هدیه</span></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; " lang="fa"> <span class="itemCom"><b> <font style="font-weight: 700; font-size: 12pt; " size="4" face="Tahoma" color="#FF0066"> <p align="center"><span lang="en-us"> ISBN : 925-325-5096-18-3</span></p> </font></b></span></span></span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/galaxy1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">9000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: Black; "> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080">فوق العاده شیك و زیبا </font></span></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> برای آقا پسرا و دختر خانم ها<span lang="fa"> ی</span> سلیقه</font></p> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080">یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران و پسران امروزی</font></span></p> </span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/galaxy2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">9000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black; "> <p align="center"><b><font size="5" face="Tahoma" color="#ff0066">دستان شما در اختیار جذابیت ...</font></b></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> تقدیم به آقایون و خانم ها<span lang="fa"> ی</span> مشكل پسند</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#cc3399"> قابل ست كردن با لباس های اسپرت</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#cc3399"> مكمل زیبایی و جذابیت شما</font></p> </span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/galaxy3.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">9000 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1830" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:21:11+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری فیلترینگ بدن انسان http://lordcity.mihanblog.com/post/829 <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">فیلترینگ بدن انسان</font></b></span></p> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">معجزه قرن</font></b></span></p> <p align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13"> <font size="4" face="Tahoma"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204); ">از بین برنده سموم مضر موجود در خون</span></font></span></span></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204); ">تهیه شده از سركه طبیعی گیاه اعجاب آور بامبو</span></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 153); ">كارایی منحصر به فرد در دفع سموم بدن</span></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(255, 0, 102); font-weight: 700; ">حذف سموم در هنگام خواب ...</span></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(0, 153, 255); font-weight: 700; ">به همین سادگی كه قبل از رفتن به رختخواب یك پد را در كف پای خود قرار دهید</span></font></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#009999">كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید</font></b></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">جریان خون را بهتر و به تناسب اندام و زیبایی خود نیز كمك كنید</font></b></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#FF0066">رفع خستگی های مزمن و درد مفاصل</font></b></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#9933FF">&nbsp;افزایش انرژی <span lang="fa"> &nbsp;</span>, كاهش استرس</font></b></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#0099FF">&nbsp;بالا بردن ایمنی عمومی در بدن</font></b></p> <p align="center"><b><font face="Tahoma" color="#FF0000">شماره پروانه بهداشتی : 605721002</font></b></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/kinoki1.jpg" width="550" height="461" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">19500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-weight: bold; "> <span style="color: rgb(255, 0, 0); ">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></font></p> <div style="text-align: justify; "> <p style="line-height: 28px; "><font face="Tahoma" color="#9933FF"><b>فقط در عرض 2 هفته </b>و با قراردادن پد دفع كننده سموم بدن كینوكی در كف پاهایتان در هنگام خواب ، كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید.<br> اگر صبحها هنگام برخاستن از خواب احساس خستگی مینمایید ، <b>اگر مرتبا بیماریهای مختلف شما را درگیر و ناراحت میكند و اگر از استفاده از داروهای شیمیایی خسته و ناامید شده اید، ما به شما پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را پیشنهاد میكنیم.</b><br> فقط كافیست پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را هنگام خواب كف پاهایتان قراردهید،<b> بعد از گذشت 6 الی 8 ساعت كه از خواب بیدار میشوید شاهد نتیجه ای شگفت انگیز از قدرت طبیعت خواهید بود</b>، یعنی پد كف پا كه هنگام استفاده سفید بوده است ، اینك هنگام بیدار شدن شما كاملا به رنگ مشكی درآمده است . یعنی سركه بامبو در هنگامیكه شما خواب بوده اید تمام سموم و ضرات شیمیایی موجود در خون شما را جذب نموده است. این یكی از متداول ترین روشهای سم زدایی بدن در طول 200 سال گذشته در چین و ژاپن و تایلند میباشد.</font></p></div> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/kinoki2.jpg" width="550" height="486" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">19500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"><span style="font-weight: bold; "> <span style="color: rgb(255, 0, 0); ">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></font></p> <p style="line-height: 28px; " align="right"> <font face="Tahoma" color="#3C3CFF">درباره مضرات سموم بدن بیشتر بدانیم ....<br> <b>با پیشرفت زندگی و جدایی از طبیعت و همچنین زندگی شهرنشینی ترافیك ، آلودگی هوا&nbsp; و استفاده از غذاهای چرب بشر همواره تحت تاثیرات فراوان و مخرب سموم انباشته شده بدن خود می باشد.</b><br> وجود سموم در بدن با بروز علائمی مانند كج خلقی ، سردرد ، اختلال در سیستم گوارشی و هاضمه ، ایجاد حساسیت و آلرژی نسبت به مواد شیمیایی ، انواع عطرها و به طور كلی مواد مصنوعی همراه است.<br> پس مهم است به دنبال راهی برای از بین بردن و جلوگیری از تجمع این سموم خطرناك از بدن باشیم.<br> اینك می خواهیم محصولی را به شما معرفی نماییم كه در این زمینه به شما كمك بزرگی خواهد كرد.</font></p> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: 700; " id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15"> صبح روز بعد وقتی پد را برمی دارید شاهد تغییر رنگ پد از سفید به سیاه خواهید بود </span></span></font></p> <p align="center"><font face="Tahoma"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: 700; " id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15"> در واقع سموم انباشته شده در بدن توسط پد جذب و از بدن شما خارج شده است ...</span></span></font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/kinoki3.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">19500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1829" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:19:01+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری 48 داستان موزیكال http://lordcity.mihanblog.com/post/828 <font style="font-weight: 600; font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF3300"><strong> <span lang="fa">داستان موزیكال</span></strong></font> <p align="center"><strong> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 600; " face="Tahoma" color="#0000ff"> یادش بخیر قدیما</font><font style="font-size: 16pt; font-weight: 600; " face="Tahoma" color="#ff3300"> &nbsp;</font></strong></p> <p align="center"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"><strong> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 600; " face="Tahoma" color="#ff00ff"> خاطرات دوران كودكی</font><font style="font-size: 16pt; font-weight: 600; " face="Tahoma" color="#ff3300"> </font></strong><font style="font-weight: 600; " face="Tahoma"> <strong><font style="font-size: 16pt; " color="#ff3300"><br> </font></strong></font></font> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma" color="#ff3300"> <br> </font><strong> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"> شما هم حتما با هر كدام از این قصه ها یك دنیا خاطره دارید.<br> &nbsp;</font></strong></p> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <p align="center"> <font style="font-weight: 700; font-size: 16pt; " color="#ff0000"> دوست دارید یك بار دیگه همه اون داستانها رو بشنوید ؟</font><br> <br> <font style="font-weight: 700; font-size: 12pt; " color="#9933ff">بچه هاتونو از شنیدن این داستانهای زیبا كه 20 سال پیش</font></p> <p align="center"> <font style="font-weight: 700; font-size: 12pt; " color="#9933ff"> خودتون از شنیدنشون لذت می بردید محروم نكنید.</font></p> <p align="center"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody7"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <font color="#ff0000"><span style="font-size: 16pt; ">مجموعه ای بسیار بی نظیر و جذاب برای كوچولوهای شما</span></font></font></span></p> <p align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody7"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <font color="#ff0000"><span style="font-size: 16pt; ">از 1 ساله تا 35 ساله</span></font></font></span></p> <p align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody7"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <font color="#cc6600">( من خودم با ....... سال هنوزم از شنیدن اونا سیر نمیشم!!! )</font><span style="font-size: 16pt; "><font color="#ff0000"><br> </font><font color="#000066"><br> </font><font color="#ff0000">با سفر به دوران كودكی حال و هوای دیگه ای پیدا میكنید.</font></span></font></span></p> </font><p align="center"><font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"><strong> <font style="font-size: 5pt; " color="#ff0000"><br> </font></strong></font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody8"> <font style="font-weight: 600; " size="3" face="Tahoma" color="#006666"> یادتون میاد كه برای بدست آوردن هر كدام از این قصه ها چقدر تلاش میكردین؟</font></span></p> <p align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody8"> <font style="font-weight: 600; " size="3" face="Tahoma" color="#006666"> حالا ما همه این قصه ها رو براتون در یك دی وی دی جمع آوری كردیم!<br> </font><font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <span style="font-size: 16pt; "><font color="#000066"><br> </font></span></font></font><font color="#9933ff"> <font style="font-weight: 600; " size="3" face="Tahoma">بچه هاتونو از شنیدن این داستانهای زیبا كه 20 سال پیش</font></font></span></p> <p align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody8"> <font color="#9933ff"> <font style="font-weight: 600; " size="3" face="Tahoma">خودتون از شنیدنشون لذت می بردید محروم نكنید.</font><font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"><span style="font-size: 16pt; "><br> </span></font></font> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> <span style="font-size: 16pt; "><font color="#000066"><br> </font></span><font color="#ff0000"><span style="font-size: 16pt; "> مجموعه ای بسیار بی نظیر، جذاب، كمیاب و خاطره انگیز</span></font></font></font></span></p><font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> </font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "> <b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF">1 DVD</font></b></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"> ISBN:978-600-5096-9<span lang="fa">6</span>-<span lang="fa">3</span></font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/musical1.jpg" border="0"></p> </span> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p style="line-height: 28px; " align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1820" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1820" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="line-height: 28px; " align="center"> <font style="font-weight: 600; " size="3" face="Tahoma" color="#990099"> داستانهای شركت سوپراسكوپ (<span class="yshortcuts">Super Scope</span>) رو یادتونه قرار بود 48 داستان ناطق<br> منتشر كنه كه هنوز به نیمه نرسیده بود نمی دونیم چی شد كه بسته شد !</font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <div class="prd_detail" style="text-align: right; "> <font style="font-weight: 600; " face="Tahoma"> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <font style="font-size: 12pt; " color="#000066">شاید پیش آمده باشه كه كودك شما ازتون درخواست داستان كرده اما شما داستانی در ذهنتان برای تعریف نداشتید.... در اینجا ما مجموعه ای با عنوان 48 داستان را پیشنهاد می كنیم !<br> در این مجموعه شما با داستان های كاملا حرفه ای با گفتاری زیبا و دلنشین و با كیفیتی خوب مواجه هستید كه میتونه ساعتها فرزند شما را سرگرم كنه. همه داستان ها به صورت موزیكال هست و مانند یك فیلم سینمایی هر كسی را به سفری طولانی و اسرار آمیز خواهد برد ...</font></p> <p align="center"> <font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"><strong> <font size="2" color="#000066">صدای مرتضی احمدی رو تو قصه زیبای علیمردان خان رو همه ما كه بچه های دهه 50 هستیم خوب یادمونه ...</font></strong></font></p><font style="font-weight: 600; " size="4" face="Tahoma"> </font><font style="font-weight: 600; " face="Tahoma"> </font></font><p style="line-height: 28px; " align="center"><font style="font-weight: 600; " face="Tahoma"><font style="font-weight: 600; " face="Tahoma"> <font style="font-size: 11pt; " color="#800000">داشت عباسقلی خان پسری<br> پسر بی ادب و بی هنری<br> اسم او بود علیمردان خان<br> اهل منزل زدستش به امان<br> &nbsp;و ...</font></font></font></p></div> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/musical2.jpg" border="0"></p> </span> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">5500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1820" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1820" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p></span> text/html 2011-10-05T09:10:38+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری ماسک كوچک كننده بینی http://lordcity.mihanblog.com/post/827 <p align="center"><strong> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16pt; color: rgb(255, 102, 0); "> ماسك <span lang="fa">جادویی </span>بینی</span></strong></p> <p style="text-align: center; "><strong> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 102); "> ماسك چندكاره مخصوص بینی </span></strong></p> <p align="center"><strong> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium; color: rgb(153, 51, 255); "> <span lang="fa">پاك كننده</span> و فرم دهنده بینی</span></strong></p> <p style="line-height: 22px; " align="center"> <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: 700; "> آیا راه دیگری برای داشتن بینی ایده آل بدون عمل جراحی وجود دارد؟</span></p> <div class="product_comment" style="text-align: center; " dir="rtl"> <p> <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: black; "> <strong>محصول برگزیده آرایشی بهداشتی در كره جنوبی</strong></span></span></p></div> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF6600"> از بین برنده سلول های مرده پوست و جوش های سر سیاه</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF0000"> <span lang="FA">پدیده زیبایی سال 20</span>11<span lang="FA"> </span>&nbsp;<span lang="FA">اروپا</span></font></p> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#990099">تاثیر معجزه آسا فقط در 4 مرحله</font></b></p> <p align="center"><span lang="FA"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">نتیجه اعجاب انگیز آنرا در مدت زمانی بسیار كوتاه</font></span></p> <p align="center"><span lang="FA"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;تا حدی كه خودتان نیز باورتان نمیشود مشاهده خواهید نمود </font></span></p> <p align="center"> <font style="font-size: 12pt; font-weight: 700; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF0000"> همراه با كتاب ارایش مدرن بعنوان هدیه</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/nose1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">12500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <span lang="fa"><b> <font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF0000">پاك كننده</font></b></span></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <b><font size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF0000">زیبا كننده</font></b></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <b><font size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF6600"> فرم دهنده</font></b></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <b><font size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF6600"> مخصوص بینی های گوشتی ، متورم و غضروفی</font></b></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <b><font size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF0000"> بدون نیاز به عمل جراحی</font></b></p> <p style="line-height: 15px; " align="center"> <b><font size="3" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#FF6600"> بدون عوارض</font></b></p> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF6600"> از بین برنده سلول های مرده پوست و جوش های سر سیاه</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/nose2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">12500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 28px; "> <span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> تصور و انتظارات غیر واقع بینانه درمورد جراحی پلاستیك بینی زیاد است. همیشه این امكان وجود ندارد كه بافت انسان را به گونه ای تغییر داد تا آنچه بیمار دلش می خواهد حاصل شود. هدف جراح این است كه ظاهر بیمار را در طی اعمالی كه به دقت برنامه ریزی شده اند زیباتر كند .</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 28px; "> <span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> &nbsp;اینكه او چگونه به این مهم دست می یابد به میزان زیادی بستگی به آموزش ، تجربه، علم و مهارت او دارد و تمامی این فاكتورها بسیار متغیر هستند. همكاری بیمار و واكنش های ناخواسته نیز نقش بسیار اساسی در نتیجه نهایی یك عمل جراحی دارد .جراح نمی تواند نتیجه نهایی عمل را تضمین كند بلكه قادر است تضمین كند كه تمامی تلاش خود را برای حصول نتیجه بهتر بكارخواهدبرد .</span></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/nose3.jpg" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">12500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=sa1788" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:10:36+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری عینک Gucci 2011 http://lordcity.mihanblog.com/post/826 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody12"> <p dir="rtl" align="center"><b> <font style="font-size: 20pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">عینك <span lang="en-us">Gucci 2011</span></font></b></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody12" style="color: Black; "> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#59178e"> مدل برگزیده همه ی بازیگران هالیوود </font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#CC3399"> پرفروش ترین عینك تمام دوران كمپانی Gucci&nbsp; </font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 12pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#59178e"> طراحی این مدل به صورتی بوده كه با تمامی چهره ها متناسب باشد</font></p> <p align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#CC3399"> حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه كنید</font></p> </span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p align="center"><b><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma">عینك فوق العاده جدید </font><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">با طراحی مدرن</font></b></p> <p align="center"><b><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma">طراحی فوق العاده </font><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">برای سال 2011</font></b></p> </span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p dir="rtl" align="center"><b><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody">&nbsp;</span></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "><font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">جذابیت و زیبایی</font><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma"> حق شماست<span lang="en-us">...</span></font></span></b></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody11" style="color: Black; "> <p style="line-height: 35px; " dir="rtl" align="center"><b><span lang="fa"> <font size="4" face="Tahoma" color="#0000ff">همان را انتخاب كنید كه شایسته شماست ...</font></span></b></p> </span> <p align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#0066FF">همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی</font></span></p> <p align="center"> <font style="font-weight: 700; " size="4" face="Tahoma" color="#9900FF">&nbsp;برای سلایق مختلف</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/Gucci2011_1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cl1789" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cl1789" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody94" style="color: Black; "> <p align="center"><b><font face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">16500 </span>تومان</font></b></p> </span> </span> <div class="imBubbleOtherNWW"> <p style="line-height: 30px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#FF0000">عینك Gucci&nbsp; با طراحی مدرن و متفات. عینكی اسپرت و فوق العاده شیك برای آنهایی كه میخواهند به روز باشند! فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید ….<br> عینك Gucci&nbsp; را حتما می شناسید! این مارك یكی از معروفترین های بازار عینك های آفتابی در دنیا است و بسیار پر طرفدار است. عینكی كه در عكس مشاهده میكنید یكی از جدید ترین مدل های عرضه شده كمپانی Gucci&nbsp; است</font></p> <p style="line-height: 30px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#FF0000">طراحی این عینك به صورت یك تكه و فرم آن استیل می باشد.عینك مذكور به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف بدست بیاورد..لنزهای این عینك دارای استاندارد جهت محافظت از اشعه ماوراء بنفش است. این عینك قابل استفاده برای آقایان و خانمها می باشد.</font></p></div> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma"><b>فقط <font color="#FF0000">چند قدم با جذابی</font></b></font><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma"><b><font color="#FF0000"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14">ت</span></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: Black; "> فاصله دارید</span></b></font></p> <p align="center"><b><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma">از </font> <font size="5" face="Tahoma" color="#FF0000">اولین</font><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma"> كسانی باشید<span lang="en-us"> </span>كه</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><b><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma">&nbsp;این عینك را امتحان میكنند!!</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/Gucci2011_2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cl1789" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cl1789" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody93" style="color: Black; "> <p align="center"><b><font face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">16500 </span>تومان</font></b></p> </span> <p dir="rtl" align="center">&nbsp; <br></p> </span> text/html 2011-10-05T09:09:19+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری انگشتر فروهر اصل http://lordcity.mihanblog.com/post/825 <p dir="rtl" align="center"><b><font size="5" face="Tahoma" color="#ff0000"> انگشتر <span lang="fa">فروهر اصل</span></font></b></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#0066ff"> یك انگشتر زیبا و اصیل ویژه ی جوانان ایرانی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#0066ff"> تقدیم به تمام دختران و پسران آریایی...</font></span></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#6600cc"> طراحی تحسین بر انگیز، ظرافت خیره كننده</font></p> <p align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#ff0000"> مدل بسیار پرطرفدار پسران و دختران جوان</font></p> <p style="line-height: 30px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; " align="center"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> تقدیم به تمام ایرانیان و دوستداران ایران</font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p align="center"> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#6600CC"> <span lang="fa">نمادی از فرهنگ ایران زمین</span></font></p> <p align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#6600CC">پندار نیك ... گفتار نیك ... كردار نیك</font></span></p> </span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/farvaharr1.jpg" border="0"></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: Black; "> <div align="center"> <table dir="rtl" width="400" border="3" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 6</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1792" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></p></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><b><font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC"> <span lang="fa">سایز 7</span></font></b></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1793" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> 11500 تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 8</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=%20tala1794" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 9</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1795" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 10</font></b></span></p></td> <td align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1796" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 11</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1797" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> </tbody></table> </div> <p style="line-height: 28px; " align="justify"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">نمــــــاد فـــــــروهر<br> </font><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF3399"><br> </font> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0"> <font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#6600CC">نیاكان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند كه هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده كه پویندگی و بالندگی انسان از كوشش و جوشش آنهاست.<br> فروهر از دو واژهی "فره" به معنی جلو، پیش و "وهر" یا ورتی به معنی برنده و كشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست كه انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاكی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.</font></span></p> </span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/farvaharr2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: Black; "> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: Black; "> <p style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; "> <font style="font-size: 12pt; " face="Tahoma" color="#FF3399">امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شكل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی بهكار میرود. این نگاره، گذشتهی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شكل كنونی آن در كتیبههای هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.</font></p> <p style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; "> <font face="Tahoma"><font style="font-size: 12pt; ">نگاره فروهر, از چند قسمت تشكیل شده, كه هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد</font><span style="font-size: 12pt; ">.<br> </span><font style="font-size: 12pt; ">1- صورت فروهر به انسان شبیه است و این خود نشان دهنده رابطه ی بین فروهر و انسان می باشد</font></font></p> </span></span> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/farvaharr3.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14" style="color: Black; "> <div align="center"> <table dir="rtl" width="400" border="3" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 6</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1792" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></p></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><b><font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC"> <span lang="fa">سایز 7</span></font></b></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1793" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> 11500 تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 8</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=%20tala1794" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 9</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1795" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 10</font></b></span></p></td> <td align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1796" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td> </tr> <tr> <td width="118" height="44" align="center"> <p align="center"><span lang="fa"><b> <font size="2" face="Tahoma" color="#6600CC">سایز 11</font></b></span></p></td> <td height="44" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1797" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif" width="120" height="40"></a></font></td> <td width="145" height="44" align="center"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#FF0000"> قیمت :</font> <span lang="en-us">11500 </span>تومان</font></b></td></tr></tbody></table></div></span> text/html 2011-10-05T09:09:17+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری ساعت پاریس (Paris) http://lordcity.mihanblog.com/post/824 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p dir="rtl" align="center"><b><span lang="fa"> <font size="5" face="Tahoma" color="#FF0066">ساعت پاریس </font></span> <font size="5" face="Tahoma" color="#FF0066">(Paris)</font></b></p> </span> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#3333FF"> جدیدترین محصول دنیای فشن </font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF0066">پرطرفدارترین ساعت مدلهای معروف فرانسوی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">جمله تبلیغاتی كمپانی تولید كننده ساعت پاریس :</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#006699">دستان شما شایسته افسونگری است !</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#006699">Vos mains meritent une sirene</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#00CC99">شما سزاوار بهترین ها هستید...</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF6600">با ساعت پاریس فرانسه در دستان شماست!</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/paris1.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت : <span lang="en-us">13500 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt; " size="4" face="Tahoma" color="#3333ff"> همه جذابیت شما به ساعت شماست ....</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <font style="font-size: 16pt; font-weight: 700; " size="4" face="Tahoma" color="#800080"> هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"><b> <font style="font-weight: 700; font-size: 14pt; " size="4" face="Tahoma" color="#990099"> <font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080">آخرین چیزی كه برای </font><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#ff0066">جذابیت</font><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> نیاز دارید.</font></font></b></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/paris2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت : <span lang="en-us">13500 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> فوق العاده شیك و زیبا </font></p> <p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> برای&nbsp; دختر خانم ها <span lang="fa">و آقا پسرهای</span> <span lang="fa">خوش</span> سلیقه</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 16pt; " face="Tahoma" color="#800080"> یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران<span lang="fa"> و پسران</span> امروزی</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/paris3.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> <p dir="rtl" align="center"> <font size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">قیمت : <span lang="en-us">13500 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=tala1802" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> text/html 2011-10-05T09:09:15+01:00 lordcity.mihanblog.com علی فردوری مجموعه كامل اندروید ۲۰۱۱ http://lordcity.mihanblog.com/post/823 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font size="5" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(255, 0, 0); ">مجموعه كامل اندروید ۲۰۱۱ </span></font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="4" face="Tahoma"> <span style="color: rgb(0, 153, 204); font-weight: 700; ">شامل جدیدترین بازی ها ، نرم افزار ها و ...</span></font></p> </span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#CC9900"> مجموعه <span lang="fa">ای كه</span> تمامی نیازهای </font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#CC9900"> كاربران سیستم عامل آندروید را برآورده می كند</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><font size="4" face="Tahoma" color="#9933FF"><span lang="fa">جامع ترین و بروز ترین بانك </span></font></b> <span lang="fa"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#9933FF">نرم افزار و بازی اندروید</font></b></span></p> </span> <p align="center"><b><font size="4" face="Tahoma" color="#0000FF">برای اولین بار در ایران به زبان فارسی</font></b></p> <p align="center"><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF6600">بیش از 700 نرم افزار موضوع بندی شده</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#0099CC">بیش از 600 بازی و 10 بازی HD از بازی های شركت Game Loft</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF33CC">بالغ بر 3000 رینگتون با فرمت مخصوص آندروید ( mp3)</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF0000">بالغ بر 700 تصویر پس زمینه به صورت موضوع بندی شده</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <b><span lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#339933">+</font></span><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#339933"> با نقشه های GPS شهرهای ایران</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " face="Tahoma" color="#9933FF"> + <span lang="fa">آموزش نحوه نصب و راه اندازی به طور كامل</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "> <span lang="fa"><b> <font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF">6</font></b></span><b><font style="font-size: 14pt; " face="Tahoma" color="#FF00FF"> DVD</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"> ISBN:978-600-5096-9<span lang="fa">6</span>-3</font></p> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/android1.jpg" width="560" height="448" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">14500 </span>تومان</font></p> <p style="line-height: 28px; " align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; " align="justify"> <font face="Tahoma" color="#0099CC">آندروید یكی از شگفت انگیزترین سیستم عامل های حال<span lang="fa"> </span>حاضر است كه برای گوشی های موبایل طراحی شده و<span lang="fa"> </span>امكانات فراوانی كه درون خود گنجانده است باعث گشته<span lang="fa"> </span>كه افراد زیادی به آن روی آورند. اپلیكیشن ها و بازی هایفراوانی برای نصب و استفاده بر روی این سیستم عامل<span lang="fa"> </span>طراحی شده اند كه مجموعه ای بی نظیر از امكانات و نرم<span lang="fa"> </span>افزارهای آن در این پكیج فوق العاده گردآوری شده است </font></p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "> <p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/android2.jpg" width="550" height="500" border="0"></p> </span> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">14500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; "> <b><font face="Tahoma" color="#FF6600">این مجموعه تمامی نیازهای كاربران سیستم عامل آندروید را برآورده می كند. شما در این مجموعه خواهید آموخت كه چگونه دستگاه خود<span lang="fa"> </span>را به منظور نصب برنامه,بازی,رینگتون و ... آماده سازید و سپس هر<span lang="fa"> </span>آنچه نیاز دارید از این مجموعه به آسانی روی دستگاه خود انتقال دهید.</font></b></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; "> <b><font face="Tahoma" color="#FF6600"><span lang="fa">این مجموعه</span> همچنین به فكر بازیكنان حرفه ای و طرفداران شركت<span lang="fa"> </span>Game Loft<span lang="fa"> </span>نیز بوده است و علاوه بر آماده سازی بیش از600 بازی و<span lang="fa"> </span>انتخاب 100 بازی برتر آندرویدی,10 بازی با كیفیت HD و البته <span lang="fa">&nbsp;</span>برای گوشی های با توانایی بالا آماده كرده است.</font></b></p><p align="center"> <img src="http://i542122.com/nabimages/ngoodimages/android3.jpg" width="560" height="500" border="0"></p> <p align="center"> <font size="4" face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us">14500 </span>تومان</font></p> <p align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=35208&amp;q=cd1803" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px; " alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p>