ایران مارکت
ایران مارکت

عینك آفتابی انریكو

+

همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی

+

سی دی ژورنال 2009

+

قاب عینك فوق العاده زیبا

 شیك و زیبا شوید! 

حتما باید این عینك را امتحان كنند.

خود را با مد فصل هماهنگ كنید...

برای آنان كه می خواهند جذاب بودن را تجربه كنند

قیمت : 10000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

فوق العاده شیك و زیبا

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

شیك بپوشید

ویژگی های عینك آفتابی مناسب
عینك آفتابی برای جلوگیری ازصدمه دیدن چشم هاست نه برای اینكه روی سر و زیر چانه قرار بگیرد. تبلیغات متعدد شركت های معروف عینك سازی كه از حضور بازیگران و ورزشكاران معروف برای پوسترهای تبلیغاتی خود استفاده می كنند بی تردید در گسترش مصرف این نوع عینك ها نقش عمده ای دارد.
به هر حال این واقعیت غیرقابل انكار است كه بیش از ۸۰ درصد افرادی كه عینك آفتابی می خرند نه به قصد حفاظت چشم از آفتاب كه به قصد پیروی از مد، عینك انتخاب می كنند و استفاده از عینك های نامناسب و غیراستاندارد می تواند عوارض بسیار بدی برای چشم به همراه داشته باشد.

ویژه خانم هی شیك پوش و مشكل پسند

شما با  یك خرید علاوه بر دریافت یك عینك مدرن و بسیار زیبا

 صاحب كتاب رمزو راز شیك بودن و سی دی ژورنال 2009 خواهید شد .

یك خرید = 3محصول

1 = 3

قیمت : 10000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

 

یك مدل فوق العاده جذاب برای  خانوم هایی كه

می خوان یك خرید راحت را امتحان كنند

قابل ست كردن با لباس های اسپرت

مكمل زیبایی و جذابیت شما

 یك عینك آفتابی مناسب باید واجد چند ویژگی باشد كه از سوی انجمن اپتومتری آمریكا تعریف شده است:

۱) شیشه های عینك باید ۱۰۰ـ۹۹ درصد اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب كند.
۲) به میزان ۹۰ـ۷۵ درصد از شدت نور مریی بكاهد. خود انجمن اپتومتری آمریكا اعلام كرده كه عمده عینك های مد روز فاقد این ویژگی هستند.
۳) باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر نشود.
۴) شیشه ها باید خاكستری، سبز یا قهوه ای باشند كه رنگ قهوه ای ارجحیت دارد. همچنین عینك آفتابی باید كل فضای چشم و اطراف محوطه قرارگیری چشم در صورت را در بر بگیرد.

یك عینك یك ژورنال 2009 ( سی دی )

و دریافت كتاب رمز و راز شیك بودن

قیمت : 10000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

نوع مطلب :
برچسب ها : عینك آفتابی انریكو، خرید عینك آفتابی انریكو، خرید اینترنتی عینك آفتابی انریكو، خرید پستی عینك آفتابی انریكو، فروش عینك آفتابی انریكو، فروش اینترنتی عینك آفتابی انریكو، فروشگاه عینك آفتابی انریكو، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی انریكو، عینك آفتابی، خرید عینك آفتابی، خرید اینترنتی عینك آفتابی، خرید پستی عینك آفتابی، فروش عینك آفتابی، فروش اینترنتی عینك آفتابی، انریکو،
لینک های مرتبط :

عینك آفتابی ویكتوریا

همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی

سی دی ژورنال 2009

قاب عینك فوق العاده زیبا

 شیك و زیبا شوید! 

حتما باید این عینك را امتحان كنند.

خود را با مد فصل هماهنگ كنید...

برای آنان كه می خواهند جذاب بودن را تجربه كنند

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

فوق العاده شیك و زیبا

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

شیك بپوشید


شما با  یك خرید علاوه بر دریافت یك عینك مدرن و بسیار زیبا

 صاحب كتاب رمزو راز شیك بودن و سی دی ژورنال 2009 خواهید شد .

یك خرید =4 محصول

1 = 4

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

 

یك مدل فوق العاده جذاب برای  خانوم هایی كه

می خوان یك خرید راحت را امتحان كنند

قابل ست كردن با لباس های اسپرت

مكمل زیبایی و جذابیت شما

یك عینك یك ژورنال 2009 ( سی دی )

و دریافت كتاب رمز و راز شیك بودن

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

به آنان كه دوست دارند متفاوت باشند هدیه می كنیم .

آخرین چیزی كه برای جذابیت نیاز دارید.

این كمپانی اعلام كرده است این محصول برای اشخاصی كه

مدیریت قوی و  یا صاحب قدرت هستند تولید كرده است .

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

همان را انتخاب كنید كه شایسته شماست ...

در این سی دی طرح های بسیار زیادی وجود دارد شما با دیدن

سی دی  و كتاب همراه این محصول می توانید روشهای مختلف

 انتخاب لباس عینك و كیف و كفش را تجربه كنید .

محصول پرفروش سال

اولین بار در ایران این محصول عرضه میشود.


نوع مطلب :
برچسب ها : عینك آفتابی ویكتوریا، خرید عینك آفتابی ویكتوریا، خرید اینترنتی عینك آفتابی ویكتوریا، خرید پستی عینك آفتابی ویكتوریا، فروش عینك آفتابی ویكتوریا، فروش اینترنتی عینك آفتابی ویكتوریا، فروشگاه عینك آفتابی ویكتوریا، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی ویكتوریا، عینك آفتابی، خرید عینك آفتابی، خرید اینترنتی عینك آفتابی، خرید پستی عینك آفتابی، فروش عینك آفتابی، فروش اینترنتی عینك آفتابی،
لینک های مرتبط :

عینك آفتابی سامسون

+

همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی

+

سی دی ژورنال 2009

+

قاب عینك فوق العاده زیبا

 شیك و زیبا شوید! 

حتما باید این عینك را امتحان كنند.

خود را با مد فصل هماهنگ كنید...

برای آنان كه می خواهند جذاب بودن را تجربه كنند

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

فوق العاده شیك و زیبا

یك مدل فوق العاده مناسب برای دختران امروزی

شیك بپوشید

ویژگی های عینك آفتابی مناسب
عینك آفتابی برای جلوگیری ازصدمه دیدن چشم هاست نه برای اینكه روی سر و زیر چانه قرار بگیرد. تبلیغات متعدد شركت های معروف عینك سازی كه از حضور بازیگران و ورزشكاران معروف برای پوسترهای تبلیغاتی خود استفاده می كنند بی تردید در گسترش مصرف این نوع عینك ها نقش عمده ای دارد.
به هر حال این واقعیت غیرقابل انكار است كه بیش از ۸۰ درصد افرادی كه عینك آفتابی می خرند نه به قصد حفاظت چشم از آفتاب كه به قصد پیروی از مد، عینك انتخاب می كنند و استفاده از عینك های نامناسب و غیراستاندارد می تواند عوارض بسیار بدی برای چشم به همراه داشته باشد.

ویژه خانم هی شیك پوش و مشكل پسند

شما با  یك خرید علاوه بر دریافت یك عینك مدرن و بسیار زیبا

 صاحب كتاب رمزو راز شیك بودن و سی دی ژورنال 2009 خواهید شد .

یك خرید = 3محصول

1 = 3

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

 

یك مدل فوق العاده جذاب برای  خانوم هایی كه

می خوان یك خرید راحت را امتحان كنند

قابل ست كردن با لباس های اسپرت

مكمل زیبایی و جذابیت شما

 یك عینك آفتابی مناسب باید واجد چند ویژگی باشد كه از سوی انجمن اپتومتری آمریكا تعریف شده است:

۱) شیشه های عینك باید ۱۰۰ـ۹۹ درصد اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب كند.
۲) به میزان ۹۰ـ۷۵ درصد از شدت نور مریی بكاهد. خود انجمن اپتومتری آمریكا اعلام كرده كه عمده عینك های مد روز فاقد این ویژگی هستند.
۳) باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر نشود.
۴) شیشه ها باید خاكستری، سبز یا قهوه ای باشند كه رنگ قهوه ای ارجحیت دارد. همچنین عینك آفتابی باید كل فضای چشم و اطراف محوطه قرارگیری چشم در صورت را در بر بگیرد.

یك عینك یك ژورنال 2009 ( سی دی )

و دریافت كتاب رمز و راز شیك بودن

قیمت : 12000 تومان

خرید پستی           خرید پستی

نوع مطلب :
برچسب ها : عینك آفتابی سامسون، خرید عینك آفتابی سامسون، خرید اینترنتی عینك آفتابی سامسون، خرید پستی عینك آفتابی سامسون، فروش عینك آفتابی سامسون، فروش اینترنتی عینك آفتابی سامسون، فروشگاه عینك آفتابی سامسون، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی سامسون، عینك آفتابی، خرید عینك آفتابی، خرید پستی عینك آفتابی، فروش عینك آفتابی، فروش اینترنتی ر، فروشگه عینك آفتابی، فروشگاه اینترنتی، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی،
لینک های مرتبط :

عینك آفتابی سوسانو

+

همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی

+

سی دی ژورنال 2009

+

قاب عینك فوق العاده زیبا

 شیك و زیبا شوید! 

حتما باید این عینك را امتحان كنند.

خود را با مد فصل هماهنگ كنید...

یك مدل فوق العاده جذاب برای  خانوم هایی كه

می خوان یك خرید راحت را امتحان كنند

قابل ست كردن با لباس های اسپرت

مكمل زیبایی و جذابیت شما

قیمت : 12000 تومان

خرید      خرید

نوع مطلب :
برچسب ها : عینك آفتابی سوسانو، خرید عینك آفتابی سوسانو، خرید اینترنتی عینك آفتابی سوسانو، خرید پستی عینك آفتابی سوسانو، فروش عینك آفتابی سوسانو، فروش اینترنتی عینك آفتابی سوسانو، فروشگاه عینك آفتابی سوسانو، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی سوسانو، عینك آفتابی، خرید عینك آفتابی، خرید پستی عینك آفتابی، خرید اینترنتی عینك آفتابی، فروش عینك آفتابی، فروشگاه عینك آفتابی، فروشگاه اینترنتی عینك آفتابی، عینک،
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات